Rozpis ledu

Neděle 26. 3. 2017
06:15 - 17:00 HC FM Mezinárodní turnaj 4. tříd
17:30 - 19:00 POL Bruslení veřejnosti

19:45 - 21:00 POL Gurňák
21:15 - 22:30 POL Policie ČR 

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský kraj