Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2017 / 2018

na období květen 2017 – duben 2018

Roční platba na celou sezónu se skládá z ročního oddílového příspěvku, příspěvku na letní přípravu a z členského příspěvku ( tj. 9000 + 300 )9 300,- .

přípravka po 1. roce 150,- Kč registrovaní hráči,ostatní 400,- Kč / měsíčně
letní příprava 300,- Kč( tělocvičny, in-line plochy )
3. třída – st. dorost 9 000,- Kč / jednorázová úhrada do 20.6. / 8 000,- Kč (sleva 1 000,-)

/ měsíčně 750,- Kč
sourozenci 6 600,- Kč / měsíčně 550,- Kč
hráč – rodič je ved. družstva 3 850,- Kč / ( květen, červen, červenec) - měsíčně 750,- Kč

( srpen – duben ) - měsíčně 200,- Kč
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U přípravek - nově příchozí od 4. 5. 2017 - v prvním roce odd. příspěvky nehradí, v dalších letech registrovaní hráči hradí 150,- Kč, neregistrovaní 400,- Kč měsíčně. Děti mladší 5 let nehradí odd. příspěvky do doby možnosti registrace, tj. do 6 let.

- přihlášení do 4. 5. 2017 nehradí odd. příspěvky po dobu 2 let od data přihlášení do HC, v dalších letech registrovaní hráči hradí 150,- Kč, neregistrovaní 400,- Kč měsíčně.

U žákovských kategorií platí hráč odd. příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce

–v případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí odd. příspěvek, který je určen pro

3. třídu (tj. 750,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 30. 6. 2017

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc

-platba za letní přípravu do 20. 6. 2017

-v případě řešení odd. příspěvků sponzorem je minimální částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka odd. příspěvku daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvek v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700

vedený u UCB F-M, jako VS uvádějte rodné číslo dítěte.

Ve výjimečnýchpřípadech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Členské příspěvky na rok 2017 /termín úhrady do 20. 6. 2017

-dospělí 500,- Kč

-důchodci 50,- Kč

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

WSM VÚHŽ Radegast Lesostavby Frýdek-Místek Jagrteam ARC - impex M Steel Project TSR Wafarex Vítkovice Cylinders OC Frýda Zowada

Partneři

Bulawa
Febe Craft
QTG
Koma
Sportplex
Teplotechna Ostrava a.s.

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajSatum Technické služby Golasovský Epogearmot Vaculova Moravská pekarna Ekomor usluno