Oddílové příspěvky

Výše oddílových příspěvků pro sezónu 2016 / 2017

na období květen 2016 – duben 2017

Roční platba na celou sezónu se skládá z ročního oddílového příspěvku a příspěvku na letní přípravu( tj. 9000 + 300 ) / 9 300,- .

přípravka nehradí příspěvky
letní příprava 300,- Kč( tělocvičny, in-line plochy )
3.třída – st. dorost 9 000,- Kč / jednorázová úhrada do 20.6. /       8 000,- Kč (sleva 1 000,-)

/ měsíčně 750,- Kč
sourozenci 6 600,- Kč / měsíčně 550,- Kč
hráč – rodič je ved. družstva 3 850,- Kč / ( květen, červen, červenec) - měsíčně 750,- Kč

( srpen – duben ) - měsíčně 200,- Kč
junioři 4 000,- Kč/ 1. splátka do 30.6.2015 ( 2 000,- )

/ 2. splátka do 30.9.2015 ( 2 000,- )
hráč sponzorem 10 000,00 Kč
sourozenci sponzorem 15 000,00 Kč

U žákovských kategorií platí hráč odd. příspěvky za třídu, u které je zařazen na soupisce

–v případě, že bude hráč přípravky zařazen do 3. třídy, uhradí odd. příspěvek, který je určen pro

3. třídu (tj. 750,- Kč) počínaje měsícem, ve kterém začal ve vyšší kategorii trénovat.

Termíny plateb oddílových příspěvků:

-jednorázový zvýhodněný roční příspěvek do 15.7.2016

-měsíční splátky se hradí vždy do 20. dne měsíce za daný měsíc

-platba za letní přípravu do 30.6.2016

- v případě řešení odd. příspěvků sponzorem je minimální částka10 000,- Kč na jednoho hráče,

v tomto případě se promíjí v plné výši částka odd. příspěvku daného jednotlivce.

-oddílové příspěvky se promíjí v případě mladšího sourozence, který má dva starší sourozence v klubu.

-v případě hráčů na zkoušku v jiném klubu hradí po návratu zpět do HC F-M roční příspěvek v plné výši

-úhradu příspěvků je možné provádět pouze bezhotovostně na účet HC F-M č. 2108732560 / 2700, VS: rodné číslo hráče, KS: 0558

vedený u UCB F-M. Ve vyjímečných případech je možné zaplatit hotově na pokladně HC F-M.

Nábor

Generální partneři

Třinecké železárny Moravia Steel MSK

Hlavní partneři

WSM VÚHŽ Radegast Lesostavby Frýdek-Místek Jagrteam Vítkovice Machinery Group Hutní Projekt ARC - impex Dabox Neomet M Steel Project

Partneři

Bulawa
Febe Craft
QTG
Beskydská stavební
Koma
Moravskoslezský a Třinecký deník
Top - Steel Bohemia
GWAK
BD Stav
Polárka - Sportplex
Sun reality s.r.o.

Partneři mládeže

Statutární město FM Moravskoslezský krajBesta trade s.r.o. Elora Link